ЧЕРВЕНИ СВЕТЛИНИ – Димитър Анакиев, Венелина Петкова, Габриела Цанева

ЧЕРВЕНИ СВЕТЛИНИ – танка стихове на Димитър Анакиев, Венелина Петкова и Габриела Цанева

Единственото международно списание за танка поезия, американското „red lights“ / „червени светлини“ /, в януарския си брой за тази година представя трима български автори сред около 65 поети от САЩ и Япония. В предговора на редактора Мерилин Хейзълтън се споменава и антологията на българската танка „Парче от дъга“ на изд. gabriell-e-lit, както и българският международен конкурс за хайку и танка Котодама.

В списанието са публикувани и наградените танки на сътрудниците на „червени светлини“ в Котодама състезанието. Честито на българските каджини!

Димитър Анакиев

*

red lights

Представяме публикуваните танки на нашите автори Димитър Анакиев, Венелина Петкова и Габриела Цанева така, както са публикувани в „червени светлини“ и с превод на български език:

*

Пънчето, което
ми служи дълго време,
сега цепя.
С него не си ли отива
и част от мен?

I’m splitting
the stump that served me
for a long time:
does a part of me
go with him now

Димитър Анакиев

*

cool mist
washes the ink
from my painting brush
hanging on a nail
together with on onion braid

just splittingq
I keep quiet and wait
for them… short poems
from the depth
of this autumn night

*
хладна мъгла
измива мастилото
от четката ми за рисуване
висяща на пирон
върху плитка лук

просто разделяне
мълча и ги чакам
кратки стихотворения
от дълбочината
от тази есенна нощ

Венелина Петкова

*

I woke up 2555 mornings
to give you a reason to wake up –
this morning I wonder
who will give me a reason
to wake up

a blackbird stubbornly
pecking at my window
I fall asleep but don’t dream
these days bear the brunt
of the missing memories

*
2 555 утрини се будех,
за да ти дам причина
да се събудиш –
тази сутрин се питам –
кой ще ми даде причина
да се събудя

черeн кос упорито
кълве прозореца ми
заспивам, не сънувам –
дните носят тегобата
на липсващите спомени

Габриела Цанева

редакционна статия

източник: списание red lights

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *