Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in брой 2-2023 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

В НОЩТА – Тодор Цанев

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in брой 1-2023 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ДА СРЕЩНЕШ СЕБЕ СИ НА РАЗСЪМВАНЕ – Силва Василева

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in брой 1-2023 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ПРЕДЧУВСТВИЯ – Петко Огойски

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ЖИВОТЪТ КАТО АНТРАКТ – Венелин Терзиев

Картини с думи и багри брой 3-2022 - печатно и онлайн издание
Posted in брой 3–2022 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

АЛХИМИЯ НА СМИСЪЛА И ВЯРАТА – Венелин Терзиев

Картини с думи и багри брой 3-2022 - печатно и онлайн издание
Posted in брой 3–2022 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ДАРБАТА, НАРЕЧЕНА ЛЮБОВ – Силва Василева

Картини с думи и багри брой 2-2022
Posted in брой 2-2022 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ВЕЧНО ЖИВА – Йордан Кожухаров

Картини с думи и багри брой 2-2022
Posted in брой 2-2022 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ТАКА ТЕ ПОМНЯ – Иван Кръстев

Картини с думи и багри брой 1-2022
Posted in брой 1-2022 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ – в паметта ни

Картини с думи и багри брой 4-2021
Posted in брой 4-2021 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ЙОРДАН БОРИСОВ – в паметта ни

Картини с думи и багри брой 4-2021
Posted in брой 4-2021 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ЗА ХРИСТО МЕДНИКАРОВ – Тодор Билчев

Картини с думи и багри брой 4-2021
Posted in брой 4-2021 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ХРИСТО МЕДНИКАРОВ – поезия