Картини с думи и багри 3-2020
Posted in Биографични бележки брой 3-2020 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

РУМЕН СЕЙРЕКОВ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри 3-2020
Posted in брой 3-2020 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

РУМЕН СЕЙРЕКОВ – ТВОРЧЕСТВО

Картини с думи и багри 3-2020
Posted in брой 3-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия Списание "Картини с думи и багри"

КОЛЕКЦИЯ 15 СЕПТЕМВРИ

Картини с думи и багри - 2
Posted in брой 2-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия Списание "Картини с думи и багри"

КОЛЕКЦИЯ 1 ЮНИ – 2020

Картини с думи и багри - брой 4/2019
Posted in брой 4-2019 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

КОЛЕКЦИЯ „ЕСЕНТА“ – поезия

Картини с думи и багри - брой 3/2019
Posted in брой 3-2019 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

ХАЙКУ – Румен Сейреков

Картини с думи и багри - брой 3/2019
Posted in брой 3-2019 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

СРЕЩА С АПОСТОЛА – Румен Сейреков

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

КВАРТАЛНИЯТ ХУДОЖНИК – Румен Сейреков

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Проза

БАЛКОНЪТ – Румен Сейреков