gabriell-e-lit

gabriell-e-lit

АРТ ПЛАТФОРМА

Денонощия-Рени Васева Водопой за кръвопийци-Тодор Билчев списание Картини с думи и багри брой 3/2020 списание Картини с думи и багри брой 2/2020 списание Картини с думи и багри брой 1/2020 списание Картини с думи и багри брой 4/2019 Високосният ден-Габриела Цанева Светлина от миналото-Христина Въчева Светата троица човек-Тодор Билчев Черно-бели истории за моите шарени хора-Валентина Григорова Оскъдни дни-Габриела Цанева Календар за вечността-Тодор Билчев Реши се и ще си свободен-Габриела Цанева Толкова е рано-Габриела Цанева Сътворения-Рени Васева Състояния.Хайга-Габриела Цанева След девети след десети-Христо Ангелов Алманах Литературно земеделско знаме-том 1 Миналото в мен-трето юбилейно издание-Габриела Цанева списание Картини с думи и багри брой 3/2019 списание Картини с думи и багри брой 2/2019 списание Картини с думи и багри брой 1/2019 списание Картини с думи и багри брой 0/2018 Отвъд болката и красотата-Тодор Билчев Стъпки по пламъци-Габриела Цанева Догонвам бягащия ден-Габриела Цанева На попрището жизнено в средата-Надежда Александрова Цанева Живота в стих събрах-Габриела Цанева

КАТАЛОЗИ КНИГИ

Тук ще намерите по жанр, по азбучен ред на заглавието на книгата или по името на автора всички книги, издадени от издателство за електронна и печатна литература gabriell-e-lit, с кратка анотация и биографични бележки.
Надяваме се, че това ще улесни вашия избор. Целта ни е да създадем удобна за ползване база данни за нашите издания и по този начин да популяризираме българската книга и българските автори.

ТЪРСЕНЕ ПО ЖАНР
в Издателство gabriell-e-lit

ТЪРСЕНЕ ПО ЖАНР
в Арт платформа gabriell-e-lit: издателство gabriell-e-lit

ТЪРСЕНЕ ПО ЖАНР
в e-books gabriell-e-lit

ТЪРСЕНЕ ПО ЗАГЛАВИЕ НА КНИГА


ТЪРСЕНЕ ПО АВТОР

Име, фамилия: