gabriell-e-lit

gabriell-e-lit

ИЗДАТЕЛСТВО

Спри да те прегърна - автор Тодор Билчев списание Картини с думи и багри брой 4/2022 списание Картини с думи и багри брой 3/2022 списание Картини с думи и багри брой 2/2021 списание Картини с думи и багри брой 1/2021 списание Картини с думи и багри брой 4/2021 списание Картини с думи и багри брой 3/2021 списание Картини с думи и багри брой 2/2021 списание Картини с думи и багри брой 1/2021 списание Картини с думи и багри брой 4/2020 списание Картини с думи и багри брой 3/2020 списание Картини с думи и багри брой 2/2020 списание Картини с думи и багри брой 1/2020 списание Картини с думи и багри брой 4/2019 списание Картини с думи и багри брой 3/2019 списание Картини с думи и багри брой 2/2019 списание Картини с думи и багри брой 1/2019 списание Картини с думи и багри брой 0/2018

Тодор Билчев

Биография

Тодор Билчев е поет и документалист.

Завършва „Българска филология” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1981 г. От 1986 г. до днес работи в Държавен архив – Русе.

Издал е 75, предимно документални и исторически, книги, между които „Филип Тотю – личност, дейност, документи” – 1990;
„An Eastern orthodox Communitu During the Tansimat (Dokuments froma Register of the Bulgarien Sosietu in Ruse. 1860 – 1872). Източноправославната общност по време на Танзимата (Документи от регистрите на Българската община в Русе. 1860 – 1872 г.)” – Токио, 1997; „Захари Стоянов – редактор и издател” – 1999; „Иваница Ангелов Иванов – съзаклятник и банкер. Биографичен очерк.” – 2002; „Обретенският духовен хранител. 75 г. читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско” – 2003; „Батин” – 2003; „Обретенският храм на просветата. 135 г. училище “П.Р.Славейков” – с. Обретеник, Русенско” – 2005; „Епископ Андрей Велички – митрополит Андрей Нюйоркски. 1928 – 1972 г.” – 2007; „Варненски и Преславски Симеон. Биография.” – 2007; „55 г. Държавен архив – Русе (юбилеен сборник).” – 2007; „Добруджа и Ньойският договор. 1917 – 1919 г.” – 2009; „Обретенският духовен храм “Света Троица”” – 2010; „Поп Дошо” – 2010; „Хранител на памет и дух. 60 г. ДА – Русе” – 2012 „Духовни спомени. Иван Коларов. Кънчо Бакалов” – 2014; „Цанка Илиева – спомен и реалност за Обретеник” – 2014; „Горно Абланово” – 2014 и др.
Публикувал е над 100 научни съобщения, над 2000 научнопопулярни статии в специализирани научни издания, стихотворения и разкази във вестниците „Дунавска правда”, „Любородие”, „Златаришки пламък”, „Форум”, “Дума”, „Ретро”, “Трета възраст”, “Минаха години”, “Клуб 100”, “Златна възраст”, “Стършел”, сп. „Брод”, „Издател”, литературните сборници на русенския клон на Съюза на свободните писатели „Крайречни гласове” – 2017 г. и „Молитва” – 2018 г. , алманах “Нова българска литература” – 2017 и 2018 г., антология на ССП „Графити” – 2018 г. и др.
Носител на втора награда за очерк в конкурса на в. „Дунавски фар” – Русе от 13.07.1990 г. Лауреат на националната литературна награда „Светлоструй” за документалистика, връчена му на 18.05.1995 г. в с. Щръклево от поетите Йосиф Петров и Иван Цанев.
Лауреат на Националния хумористичен конкурс “Вятърничави истории” – 2017 г. и 2018 г. със стихотворенията Винцето последно и Неелектронно, на Националния конкурс за християнска творба “Де е Витлеем?” – 2017 г. на Асоциацията за насърчаване на християнското художествено слово, на Шестия и Седмия международен национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018 и 2019 г.” и на Втория национален конкурс “13 черни котки” – 2018 г.
Носител на Втора награда от Националния литературен конкурс “140 г. от Освобождението на България от турско робство – София 2018 г.” за книгата му “Поборникът Иваница Ангелов Иванов – писма, спомени, документи – 1863 – 1939 г.”. Номиниран на Втория национален конкурс “Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет” и включен в сборника “Лъчезарни сонети 2019”.
Награден с юбилеен плакет и грамота от кмета на Община Борово„за написване историята на с. Батин и дългогодишна безкористна краеведческа дейност”. Избран за почетен гражданин на Борово на 5.09.2014 г. заради книгите му за Г. Абланово, Батин и Обретеник и във връзка с 30-годишнината от обявяването на Борово за град.
Избран за почетен член на читалище „Канев – Пробуда 1924” на 30.10.2014 г. за книгата му за Г. Абланово и по повод 90-годишнината на читалището. Избран за почетен член на читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско на 3.09.2018 г. във връзка с 90-годишнината на читалището и за цялостния принос на Т. Билчев за културното въздигане на родното му село.
През 2015 г. издава първата си стихосбирка „Есенна жътва”, на представянето на която на 30.11.2015 г. му е връчена грамота за ярко творческо присъствие от Русенския клон на Съюза на свободните писатели. През 2016 г. издава втора стихосбирка – „Празниците на Духа”, трета – „Светлина в душата ми погледна” и четвърта – „Прашинки от Безкрая”, а така също и задълбочените научни издания „Русе в стари снимки, документи и портрети” и „150 г. Русенска община – юбилейна изложба”.
През 2017 г. издава документалния сборник “Старозагорски митрополит Павел. Дневници. (1919 – 1940 г.)” и стихосбирките “Тъга по Вечност ” и “С обич, Дух и тъга”, през 2018 г. документалния сборник “Поборникът Иваница Ангелов Иванов – писма, спомени, документи (1863 – 1939)” и стихосбирките “Слепите очи на тъмнината” и “Барабанът на живота”, а през 2019 г. стихосбирките “Жажда за полет”, ”Къде си, Господи, когато?…”, ”Във Вечността на Ада” и документалния сборник “Документални доказателства по дневниците на Старозагорския митрополит Павел (За периода 1924 – 1939 г.)”.
Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 3/2019 г. През 2020 г. издателство gabriell-e-lit осъществява дванайстата му стихосбирка "Отвъд болката и красотата"

Златен жълт прашец вали
от крайпътните липи.
А през моите очи
капят сребърни сълзи.

Че лъчи от светлина
топлят моята душа.
Аз намирам се сега,
май, пред Райската врата.

Но прашецът все вали
Скрива хора и души.
А във ранните зори,
виж в очите как блести!...

От крайпътните липи
златен звезден прах вали.
На земята съм или
в сън със мен Духът лети?!...

Тодор Билчев

Презентация на творчеството на Тодор Билчев

Деня, в който честваме 185 години от рождението на Васил Левски, Тодор Билчев превърна в празник на поезията. В РБ „Лю-бен Каравелов“, със съдействието институ-цията и на Съюза на независимите писате-ли – филиал Русе, той представи най-новите си стихосбирки, всички излезли със знака на издателство gabriell-e-lit: „На не-забравата зовът“, „Душа като снежинка“ /2021/, „Под небето в мене“ и „Народе!!!!“ /2022/. Датата е избрана неслучайно – последната поетична книга е посветена на паметта и духовното наследство на Апосто-ла. Видни русенски литературни критици и интелектуалци говориха за трайното творческо присъствие на Т. Билчев в културния живот на града и неговото място в съвременната литература. Думите им бяха онагледени и с впечатвяваща виртуална презентация, която представяме тук.


Книги на издателство gabriell-e-lit


Писма върху лист от сърце - Тодор Билчев

Писма върху лист от сърце
Тодор Билчев
налични формати

Спри да те прегърна - Тодор Билчев

Спри да те прегърна
Тодор Билчев
налични формати

Под небето в мене - Тодор Билчев

Под небето в мене
Тодор Билчев
налични формати

Пепел от дъга-Тодор Билчев

Пепел от дъга
Тодор Билчев
налични формати

Целувката на небесата-Тодор Билчев

Целувката на небесата
Тодор Билчев

налични формати:

Отвъд болката и красотата - Тодор Билчев

Отвъд болката и красотата
Тодор Билчев
налични формати

Календар за вечността

Календар за вечността
Тодор Билчев
налични формати

Светата троица човек-Тодор Билчев

Светата троица човек
Тодор Билчев
налични формати:

Водопой за кръвопийци-Тодор Билчев

Водопой за кръвопийци
Тодор Билчев
налични формати

Поп Дошо-Тодор Билчев

Поп Дошо
Тодор Билчев
налични формати