gabriell-e-lit

gabriell-e-lit

ИЗДАТЕЛСТВО

Документи за Добрич и Добричко съхранявани във фондовете на ДА-Русе-Тодор Билчев и Цветомира Димитрова Душа като снежинка-Тодор Билчев Нощта на щурците-Габриела Цанева Бурята сплита ръце-Габриела Цанева С аромат на лотос-Весислава Савова На незабравата зовът Денонощия-Рени Васева Водопой за кръвопийци-Тодор Билчев списание Картини с думи и багри брой 3/2020 списание Картини с думи и багри брой 2/2020 списание Картини с думи и багри брой 1/2020 списание Картини с думи и багри брой 4/2019 Високосният ден-Габриела Цанева Светлина от миналото-Христина Въчева Светата троица човек-Тодор Билчев Черно-бели истории за моите шарени хора-Валентина Григорова Оскъдни дни-Габриела Цанева Календар за вечността-Тодор Билчев Реши се и ще си свободен-Габриела Цанева Толкова е рано-Габриела Цанева Сътворения-Рени Васева Състояния.Хайга-Габриела Цанева След девети след десети-Христо Ангелов Алманах Литературно земеделско знаме-том 1 Миналото в мен-трето юбилейно издание-Габриела Цанева списание Картини с думи и багри брой 3/2019 списание Картини с думи и багри брой 2/2019 списание Картини с думи и багри брой 1/2019 списание Картини с думи и багри брой 0/2018 Отвъд болката и красотата-Тодор Билчев Стъпки по пламъци-Габриела Цанева Догонвам бягащия ден-Габриела Цанева На попрището жизнено в средата-Надежда Александрова Цанева Живота в стих събрах-Габриела Цанева

Цветомира Димитрова

Биография

Цветомира Димитрова историк, юрист и документалист.

Завършва история във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и право в Русенския университет "Ангел Кънчев". От 2000 г. работи като експерт в системата на Държавните архиви, първо в Ловеч, а от 2009 г. в Русе. Автор е на редица статии и публикации в печата и научни издания. Съавтор е на книгите "100 години читалище Ябланица"; "150 години Русенска община - юбилейна изложба" и "Документи за Ловеч и Ловешко, съхранени във фондовете на ДА - Русе". Като един от съставителите на документалната книга "Документи за Добрич и Добричко, съхранявани във фондовете на ДА-Русе" става автор на издателство gabriell-e-lit.

Богатството на документалния масив на Държавен архив – Русе провокира в нас една прекрасна идея да съберем и представим на любознателния добрички читател по възможно най-достъпния и интересен начин всички документи за Добричкия край.
Както е известно Русе, по ред исторически обусловености, дълго време е първенстващ в много отношения сред градовете в държавата. Това и поредица подобни обстоятелства създават реални предпоставки тук да бъде съсредоточена както една солидна интелигенция, така и да бъде създадена една на високо европейско равнище икономическа, търговска, обществена и политическа класа, която идва от всички краища на България и тук реализира своите високи възможности.
Пребивавайки във вилаетския град, а и след него, всички тези личности, дружества и организации създават със себе си и документи, които остават в града ни и до днес, и които, конкретно за Добричко, сега започваме пред вас да представяме.

Тодор Билчев, Цветомира Димитрова