gabriell-e-lit

gabriell-e-lit

ИЗДАТЕЛСТВО

Спонтанно съзнание - Димитър Анавиев Тясна пътека през душата и света - Димитър Анакиев Усмивките на мъдростта-Николина Пенева Целувката на небесата-Тодор Билчев Цвилят гривести коне-Живка Танчева Пепел от дъга-Тодор Билчев Дневникът на госпожица Радка-Маруся Николова Поп Дошо-Тодор Билчев Денонощия-Рени Васева Водопой за кръвопийци-Тодор Билчев списание Картини с думи и багри брой 3/2020 списание Картини с думи и багри брой 2/2020 списание Картини с думи и багри брой 1/2020 списание Картини с думи и багри брой 4/2019 Високосният ден-Габриела Цанева Светлина от миналото-Христина Въчева Светата троица човек-Тодор Билчев Черно-бели истории за моите шарени хора-Валентина Григорова Оскъдни дни-Габриела Цанева Календар за вечността-Тодор Билчев Реши се и ще си свободен-Габриела Цанева Толкова е рано-Габриела Цанева Сътворения-Рени Васева Състояния.Хайга-Габриела Цанева След девети след десети-Христо Ангелов Алманах Литературно земеделско знаме-том 1 Миналото в мен-трето юбилейно издание-Габриела Цанева списание Картини с думи и багри брой 3/2019 списание Картини с думи и багри брой 2/2019 списание Картини с думи и багри брой 1/2019 списание Картини с думи и багри брой 0/2018 Отвъд болката и красотата-Тодор Билчев Стъпки по пламъци-Габриела Цанева Догонвам бягащия ден-Габриела Цанева На попрището жизнено в средата-Надежда Александрова Цанева Живота в стих събрах-Габриела Цанева


СПОНТАННО СЪЗНАНИЕ


КНИГА

Спонтанно съзнание - автор Димитър Анакиев

Налични формати

Автор: ДИМИТЪР АНАКИЕВ
Жанр: танка
Година: 23-07-2022
Страници: 74
Подвързия:e-book
ISBN 978-619-7520-93-4 - pdf
ISBN 978-619-7520-94-1 - epub


Мрежа: Сайт на автора

Спонтанно съзнание

ОПИСАНИЕ


ПРОЛОГ


1.
Оставих
приятелката си в Денвър,
наех
стар Chevrolet
и отидох в пустинята

24.06.2012

СПОНТАННО СЪЗНАНИЕ

2.
„О, Боже мой, път“
минава покрай градове-призраци
на стари мини –
през цялата тази история
карам към Боулдър

24.06.2012

ЕПИЛОГ

55.
Древният въпрос,
на който отговорих тук –
какво е изкуството на поезията?
Доведете ума си до по-високо
състояние,
пет инча над земята, за да ходите.
24.06.2012

ОТЗИВИ

Рецензии„Спонтанно съзнание“ е впечатляваща поредица от стихове, които показват потока на живота в един кратък отрязък от време в едно конкретно място. Поредица от образи – понякога ярки, запомнящи се; друг път мимолетно отминаващи, едва докосващи сетивата и съзна-нието. И едно духовно пътешествие през ума и света.
Тук конкретното се превръща в категория, а категорийното пониква във всеки житейски акт и всяко осъзнато съотнасяне на видяно-преживяното.
Кое прави един случаен детайл толкова важен, животопроменящ, пътеопределящ?!
Това никой не знае – просто – просветлението на мига. И в този миг-откровение се ражда поезията.
Работих с удоволствие по цялостния текст. И четях всяка следваща танка с интерес – като глава от роман. Защото всяка танка е точно това – цяла една история, събрана в пет стиха, но е и едно стъпало по стълбата към откъсването от битийността.
Колко далеч може да стигне това откъсване?! Още в началото на текста разбираме /танка 4/, че лирическият Аз вече е стъпил в облаците над планината. Къде по-високо може да отиде?! Или – може би пътят вече не е „нагоре“, а „навътре“… Може би осъзнаването на откъсването вече следва друга логика – не на бягство и отдалечаване, а на навлизане в същината, което съвсем не означава „издребняване“…
Какво може да ни даде наблюдението на потока на живота на другите? Какво може да ни даде литературният образец? Текст, личност, житейска пътека…
Това са част от мислите, които успях да уловя при първия ми прочит на „Спонтанно съзнание“.
Общото ми впечатление за книгата – кратък текст, но всъщност зад него има много житейска, философска и литературна история.
В един по-дълбок план много прозрения и паралели могат да се намерят между конкретните танка с описаните в тях случки и състояния и онова, което е авторовата житейска натовареност и същност. Но без загатнатото в предговора към американското издание значение на бийт културата за авторовото личностно развитие, те биха останали висящи и структурно нестабилни.
Важен елемент за разбирането на книгата в цялост и за вникването в същността на отдел-ните танка има и специално написаното за настоящото първо българско издание „Кратко въведение в танка“. В него можем да открием ключа към отговора на въпроса какво е танка и защо е подходяща форма за постигане на „спонтанно съзнание“, една категория, кратко осветена чрез цитат на Мацуо Шукуя.
Тъй като съм човек, немалко изкушаван от далекоизточната философия, естетика и литература, този текст има за мен дълбоко сак-рално значение. Още една стъпка по Пътя?! Кой знае.
Но едно е сигурно – „Спонтанно съзнание“ на Димитър Анакиев е четиво, което обогатява душевността и познанията, изостря сетив-ността и освобождава потока на съзнанието.

д-р Габриела Цанева, издател и редактор