ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ

НА ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit

 I. ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И СТРАНИРАНЕ НА КНИГА

 

1. Приемат се за подготовка файлове, изпратени на електронната поща на издателството от автора, последна авторова редакция, във формат .doc, написани с програма word. Ако изпратеният файл /файлове не отговаря на посочените условия, за предпечатната подготовка се уговаря друга цена.

2. В цената на услугата за предпечатна подготовка за издаване на печатна книга е включена възможността същият файл да се използва за създаване на електронна книга, която да бъде подготвена за публикация и публикувана от издателство gabriell-e-lit без допълнително доплащане.

3. Цената включва отстраняване на забелязани в текста правописни и/или печатни грешки.

4. Цената не включва разпечатка на текста и четене от професионален коректор.

5. Цената не включва редактиране на текста от професионален редактор.

6. Цената се отнася за страница от книжното тяло в крайния формат на книгата - 130 мм х 200 мм.

7. Цената не включва предпечат и художествено оформление на корицата.

8. Издателство gabriell-e-lit не е регистрирано по ДДС и посочената цена е крайна, без добавена стойност.

ЦЕНА 0.80 лв./стр. формат 130х200.

II. ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ДИЗАЙН НА КОРИЦА

 

1. Издателство gabriell-e-lit предлага два варианта за разработване на корици.

А/ опростен дизайн, включващ графично-цветово оформление на текст и изображения, както следва:

- ПРЕДНА КОРИЦА - заглавие на книгата, име на автора, марка на издателството

- ЗАДНА КОРИЦА - снимка на автора с текст /откъс от произведението, или откъс от рецензия, биографични бележки и/или списък с издадени книги на автора/.

ЦЕНА 25 лв.

 

Б/ дизайн, включващ графично – цветово оформление на текст и изображения, както следва:

-ПРЕДНА КОРИЦА – заглавие на книгата, име на автора, картина, нарисувана за конкретното издание и съобразена със съдържанието на книгата, със запазени авторски права на художника, възложена за изпълнение от издателство gabriell-e-lit на избран от издателството творец. Картината може да бъде и предварително създадена, по друг повод, но подходяща за тематиката на книгата по преценка на издателството, и предоставена от автора ѝ за дизайна на корицата на конкретното издание.

- ЗАДНА КОРИЦА – снимка на автора с текст /откъс от произведението, или откъс от рецензия, биографични бележки и/или списък с издадени книги на автора/, марка на издателството.

ЦЕНА 150 лв.

 

2. Издателство gabriell-e-lit може да разработи дизайн на корица и по идея на автора, или с картина, предоставена от автора. Отношенията между автора на книгата и автора/художник на картината, предоставена на издателството за дизайн на корицата, се уреждат отделно и не засягат издателството, което не е страна в тези отношения.

ЦЕНА 40 лв.

 

3. По желание на автора или по преценка на издателството в към елементите на дизайна на задната корица може да се включат заглавието на книгата и името на автора, като това не се отразява в общата цена на корицата. Ако по желание на автора се включи втора картина, заплаща се допълнителна сума.

III. ИЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННА КНИГА

 

1. Издателство gabriell-e-lit разполага с платформа за издаване и поддържане на електронни книги, регистрирана в Националния регистър на издаваните книги в България към НБ „Св. св. Кирил и Методий“ на електронен адрес:

 

https://e-books.gabriell-e-lit.com

 

2. Цената за създаване, издаване и поддържане на електронна книга във формати .pdf и .epub е 50 лева за едно заглавие /една книга/.

 

3. Тази цена не включва подготовката на текстовите файлове, коректорска работа върху съдържането и страниране на книгата, както и създаване на корица.

 

4. Цените за подготовка на текстовите файлове за издаване на електронна книга са същите като цените за предпечатна подготовка за издаване на печатна книга /вижте раздел I/

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. При едновременна подготовка на едно заглавие за издаване като печатна и като електронна книга не се заплаща двойна такса за обработване на текстовите файлове.

 

2. Ако електронната книга има различна корица от печатното издание, заплаща се отделна такса за разработване на корицата на електронното издание.

 

3. Издателство gabriell-e-lit не е регистрирано по ДДС и посочените цени са крайни.