ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗА НАС

Адресът на нашия сайт е: https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo

Този сайт обслужва издателство gabriell-e-lit и списание за литература и визуални изкуства „Картини с думи и багри“, като издание на издателството. Сайтът е базиран на домейн gabriell-e-lit.com и е разработен от Габриела Цанева за нуждите на издателството и списанието.

Какви лични данни събираме и защо

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Към настоящия момент се въздържаме от предоставяне на възможността читателите ни и ползвателите на сайта да бъдат с потребителски права.

Форми за контакт

Можете да се свържете с нас чрез предоставените имейл адреси и форми за контакт. По този начин вашите имейл адрес и име стават видими за останалите ползватели на сайта.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти, включително как потребявате вградено съдържание, ако имате профил и сте влезли с него на сайта.

Анализ

С кого споделяме данните ви

Не споделяме лични данни с други лица и организации.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментари, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Към настоящия момент сайтът ни не предвижда регистрация на потребители. Ако променим политиката си, посетителите ни ще бъдат уведомени с информация, която ще бъде видна от всяка наша страница и публикация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Към настоящия момент сайтът не предвижда регистрация на други профили, освен профила на администратора. Ако променим политиката си, посетителите ни ще бъдат уведомени с информация, която ще бъде видна от всяка наша страница и публикация.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Вашата информация за контакт

Към настоящия момент сайтът не предвижда регистрация на потребители и не събираме информация за контакт с посетителите. Ако променим политиката си, посетителите ни ще бъдат уведомени с информация, която ще бъде видна от всяка наша страница и публикация.

Допълнителна информация

Как защитаваме личните ви данни

Спазваме законовите разпореждания на българското и европейското законодателство за защита на личните данни. Не предоставяме лични данни на други лица и организации.

Нашите действия при инциденти с лични данни

От какви други източници получаваме данни

В този сайт използваме данни, които сме получили от вас, или които са публично известни за вас, предоставени от други сайтове, като посочваме връзка към съответните сайтове. Сайтът събира и информация, посочена и използвана от wordpress.

Какви автоматични действия и/или филтрирания, базирани на лична информация, извършваме с данните на потребителя

Сайтът е базиран на свободната платформа wordpress и извършва посочените действия, съобразно политиката и действията, посочени и използвани от wordpress.

Изисквания на браншови регулатори за разкриване на информация

Не принадлежим към браншови организации и не подлежим на контролен и/или регулаторен режим от браншови регулатори.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за защита на личните данни

Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/6

ДРУГИ

ВАШИТЕ ПРАВА

В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR):

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Съгласието е едно от основанията за събиране и обработване на лични данни. Независимо от факта, че то е посочено на първо място, важно е да се знае, че всички правни основания са алтернативни и равнопоставени, като същите не са подредени в йерархична зависимост.

Наличието на което и да е от тях прави обработването законосъобразно, при условие, че са спазени и другите изисквания на регламента.

В случаите, когато администратор на лични данни прави преценка дали да обработва личните данни на базата на съгласие, той трябва да изследва обстоятелството дали не е налице друго правно основание за тяхното обработване, като например законово задължение или договор, както и какви биха били последиците за съответната дейност при оттегляне на съгласието от лицето.

ЛИЧНИ ДАННИ и политика на поверителност на сайта gabriell-e-lit.com